May 27, 2024

Menjemput Pertolongan Allah

Diperlukan usaha untuk mendekatkan pertolongan Allah Swt., salah satunya dengan menjadi hamba Allah yang memang pantas untuk ditolong. Oleh. Isty Da’iyah (Kontributor NarasiPost.Com) NarasiPost.Com-“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.” (Surah An-Nasr ayat 1-2) Pertolongan Allah adalah hal sangat dinanti oleh setiap muslim. Karena dengan datangnya pertolongan […]